Nurt ten został zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych w latach 70 przez Steve’a de Shazera i Insoo Kim Berg. W 1978 roku wspólnie założyli oni Brief Familly Therapy Center w Milwaukee, gdzie stworzyli model Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Brief Solution Focused Therapy). W Polsce podejście to rozwija się od początku lat 90. 

To co odróżnia TSR od innych nurtów terapeutycznych to brak zgłębiania i szczegółowego analizowania natury problemu. Istotne jest koncentrowanie się na teraźniejszości i przyszłości.

Podstawowe założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach [TSR]:

  • Koncentracja na pozytywach, rozwiązaniach, teraźniejszości i przyszłości, kierunek terapii wyznacza nie problem, a potrzeby.
  • Nie trzeba znać szczegółów dotyczących problemu, aby znaleźć rozwiązanie.
  • Nigdy nie jest zawsze, zawsze są momenty gdy najgorsza rzeczywistość wygląda trochę lepiej – wyjątki od problemu sugerują stosowne rozwiązania.
  • Małe zmiany wywołują duże zmiany.
  • Klienci są pełni zasobów potrzebnych do znalezienia rozwiązania.
  • Klient jest ekspertem od swojego życia, czasami potrzebuje jednak wsparcia.
  • Klienci znają stosowne rozwiązania, oni określają cele terapii.
  • Opór nie jest użyteczną koncepcją w pracy – współpraca jest nieuchronna.
  • Istnieje wiele sposobów spojrzenia na daną sytuację, żaden nie jest bardziej właściwy niż inne.

źródło: http://www.psttsr.pl

Filozofia centralna Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach:

Założenia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach sprowadzają się do tzw. filozofii centralnej. Jej tezy odnoszą się zarówno do terapeutów jak i samych klientów:

Jeśli coś działa, rób tego więcej.

Warto powtarzać te czynności i zachowania, które są pomocne. Bardzo często klient doskonale zdaje sobie sprawę z tego co robić, ale w obliczu napotkanych trudności nie jest tego w pełni świadomy. 

Jeśli coś nie działa, rób coś innego.

Jeśli coś nie przynosi efektów należy zaprzestać robienia tego i zastanowić się nad innym działaniem. Bardzo ważne jest przyjrzenie się temu co być może już było lub może być pomocne. Często nawet najprostsze rozwiązania są w stanie coś zmienić.

Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego.

Bardzo dużo ludzi ma mylne przekonanie, że rozwiązanie problemu wymaga analizowania przeszłości, a osiągnięcie zmiany jest długim i skomplikowanym procesem. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach zakłada, że to klient decyduje nad czym chce pracować, czego potrzebuje oraz co jest mu pomocne.