Adrian Kondraciuk
gabinet psychoterapii krótkoterminowej

Wsparcie dla rodzin
Terapia dzieci i młodzieży
Terapia osób dorosłych

ADRIAN KONDRACIUK


WSPARCIE DLA RODZIN
TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY
TERAPIA OSÓB DOROSŁYCH

Dzień dobry,

nazywam się Adrian Kondraciuk i cieszę się, że tu trafiłaś/eś. Domyślam się jak wiele masz obaw, z jakimi trudnościami możesz mierzyć się każdego dnia, a także jakich problemów doświadczasz. Być może jesteś tu, ponieważ…

 • martwisz się o swoje dziecko;
 • czujesz, że potrzebuje ono wsparcia;
 • niepokoją Cię problemy jakich doświadcza;
 • chciałbyś/abyś aby relacje między Wami były lepsze;

… a może czujesz, że sam/a potrzebujesz pomocy?

 • nie radzisz sobie z doświadczanymi trudnościami;
 • brakuje Ci cierpliwości;
 • czujesz się bezradny/a w obliczu uzależnienia (swojego i/lub bliskiej Ci osoby);
 • chciałbyś/abyś pokonać swoje lęki i uwolnić się od przeszłości; 
 • masz problemy z kontrolowaniem swoich emocji;
 • wydaje Ci się, że próbowałeś/aś już wszystkiego, ale nic się nie zmienia;

W swojej pracy pomagam osobom takim jak Ty. Wspieram dorosłych, w tym również rodziców, ich dzieci oraz młodych ludzi, pomagając im zrozumieć wewnętrzne potrzeby, pokonać trudności oraz odnaleźć drogę do poradzenia sobie z nimi.

Skorzystaj z mojej wiedzy i doświadczenia aby pomóc swojemu dziecku i/lub samemu odnaleźć spokój.

Pomagam:

Radzić sobie ze stanami emocjonalnymi

(m. in. wycofanie, lęk i niepokój, zaburzenia nastroju, stres, złość, agresja, samookaleczenia, myśli samobójcze)

Poprawić i/lub budować relacje z innymi

(m. in. trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji, problemy wychowawcze, problemy szkolne)

Poradzić sobie z problemem uzależnienia

(m. in. eksperymentowanie/uzależnienie od substancji psychoaktywnych, nadużywanie internetu i multimediów, inne uzależnienia behawioralne)

Zrozumieć i zaakceptować siebie (LGBT+)

(m. in. samoakceptacja, inne trudności związane z orientacją seksualną i tożsamością płciową)

Skuteczniej funkcjonować

(m. in. niskie poczucie własnej wartości, współuzależnienie, nieśmiałość, DDA/DDD, przemoc ze strony rówieśników)

Pokonać kryzysy rozwojowe i sytuacyjne

(m. in. wyzwania, ważne decyzje w życiu, rozwód rodziców, żałoba, zmiany)

Czym jest Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach [TSR]?

Doświadczenie w pracy z rodzinami i młodzieżą pokazało mi, że nie każdy ma możliwości finansowe i czasowe na to aby podejmować się długoterminowych terapii. Nie każdy ma również potrzebę analizowania swojej przeszłości, dlatego w swojej pracy opieram się na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach (TSR). Jest to rodzaj terapii krótkoterminowej, która umożliwia ludziom dokonywanie zmian w swoim życiu w najkrótszym możliwym czasie. Podejście to opiera się na założeniu, że każdy ma do tego wystarczające zasoby. Wystarczy tylko, że uświadomi sobie co powinno ulec zmianie. Celem terapii jest znalezienie najlepszego rozwiązania trudnej sytuacji, w której znalazł się człowiek. Można tego dokonać, opierając się na jego mocnych stronach i możliwościach. To co odróżnia TSR od innych nurtów terapeutycznych to brak zgłębiania i szczegółowego analizowania natury problemu. Istotne jest koncentrowanie się na teraźniejszości i przyszłości. Skuteczność Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach została udowodniona empirycznie na podstawie licznych badań naukowych.

Czym jest Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach [TSR]?

Doświadczenie w pracy z rodzinami i młodzieżą pokazało mi, że nie każdy ma możliwości finansowe i czasowe na to aby podejmować się długoterminowych terapii. Nie każdy ma również potrzebę analizowania swojej przeszłości, dlatego w swojej pracy opieram się na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach (TSR). Jest to rodzaj terapii krótkoterminowej, która umożliwia ludziom dokonywanie zmian w swoim życiu w najkrótszym możliwym czasie. Podejście to opiera się na założeniu, że każdy ma do tego wystarczające zasoby. Wystarczy tylko, że uświadomi sobie co powinno ulec zmianie. Celem terapii jest znalezienie najlepszego rozwiązania trudnej sytuacji, w której znalazł się człowiek. Można tego dokonać, opierając się na jego mocnych stronach i możliwościach. To co odróżnia TSR od innych nurtów terapeutycznych to brak zgłębiania i szczegółowego analizowania natury problemu. Istotne jest koncentrowanie się na teraźniejszości i przyszłości. Skuteczność Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach została udowodniona empirycznie na podstawie licznych badań naukowych.

Rozwiązania

Podczas naszych spotkań szukamy rozwiązań, koncentrując się na przyszłości i teraźniejszości, zamiast analizowania i szukania przyczyn doświadczanych problemów. Nie stawiam diagnoz i nie tworzę teorii na temat natury problemu.

Relacja

To Ty wyznaczasz cele terapii i oceniasz jej postępy. Decydujesz również o zakończeniu terapii. Najważniejsze są Twoje potrzeby i zasoby, a także to co sam uważasz za najlepsze dla siebie.

Krótkoterminowość

Nie zakładam jak długo powinna trwać terapia. Skupiam się na tym aby czas ten był możliwie jak najkrótszy. Praktyka pokazuję, że odczuwalną poprawę można zauważyć już po kilku spotkaniach.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

50min | 130zł

To spotkania, podczas których mamy okazje porozmawiać o tym, co Cię martwi w zachowaniu Twojego dziecka lub w relacji z nim. Jest to przestrzeń do tego aby przyjrzeć się własnym reakcjom i zachowaniom, zastanowić się co i w jaki sposób samemu można zmienić aby poczuć się bardziej sprawczym i lepiej funkcjonować jako rodzic/opiekun. Pracując z rodzicami opieram się na metodzie „Jestem z Ciebie dumny”. Za jej pomocą dowiesz się:

 • jak wspierać swoje dziecko,
 • jak radzić sobie z zachowaniami, określanymi jako „trudne”,
 • jak wydobywać pożądane zachowania,
 • jak polepszyć relacje ze swoim dzieckiem
 • jak stać się bardziej kompetentnym rodzicem.

Ilość konsultacji uzależniona jest od Twoich indywidualnych potrzeb. Istnieje również możliwość konsultacji on-line za pośrednictwem komunikatora skype.

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

50min | 130zł

Pierwsze spotkanie przeznaczone jest dla rodziców/opiekunów. W przypadku starszych dzieci i młodzieży, na spotkanie zapraszam rodziców/opiekunów razem z młodym człowiekiem. Mamy podczas niego okazję poznać się, porozmawiać o tym, co Was niepokoi, a także określić jakie macie oczekiwania wobec terapii. Jest to również moment, w którym możecie się przekonać czy jestem odpowiednią osobą dla Waszego dziecka i czy chcecie ze mną współpracować. Podczas wstępnej konsultacji ustalamy cele terapii i sposób współpracy.

Następnie regularnie spotykam się z młodym człowiekiem. Każde spotkanie trwa 50 minut. W przypadku młodszych osób zdarza się, że czas ten bywa skrócony. W procesie terapeutycznym aktywnie uczestniczą również rodzice, którzy mogą być zapraszani na spotkania.

W pracy z dziećmi opieram się na fińskiej metodzie Kids’ Skills „Dam Radę”, która jest niesamowicie pomocna w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych takich jak:

 • Zaburzenia lękowe
 • Niewłaściwe zachowania
 • Zaburzenia koncentracji
 • Agresja i wybuchy złości
 • Złe nawyki
 • Problemy z jedzeniem lub snem itp.

TERAPIA OSÓB DOROSŁYCH

50min | 130zł

Pierwsze spotkanie służy wzajemnemu poznaniu się i określeniu oczekiwań wobec terapii. Masz podczas niego okazję przekonać się czy jestem dla Ciebie odpowiednią osobą, a ja – czy jestem w stanie Tobie pomóc. Ustalamy podczas niego cele terapii i sposób naszej współpracy.

Terapia ma charakter regularnych spotkań. W pracy z klientami dążę do tego, aby czas terapii był możliwie jak najkrótszy. To, co jest charakterystyczne dla podejścia, w którym pracuje to: 

 • odejście od zainteresowania diagnozą w rozumieniu medycznym na rzecz diagnozy zasobów i potrzeb, które wyznaczają kierunek pracy terapeutycznej;
 • skuteczna praca nad zmianą bez potrzeby szczegółowego analizowania natury problemu;
 • koncentracja na teraźniejszości i przyszłości;
 • brak zainteresowania rozwiązywaniem problemów czy redukcji objawów, a zamiast tego skupienie się na kreowaniu nowej pożądanej wizji i konstrukcji rzeczywistości, w której problem nie musi już pełnić swojej funkcji wobec czego nie występuje;
 • założenie, że klienci mają wystarczające zasoby do tego aby dokonywać w swoim życiu chcianych i trwałych zmian;
 • uznanie kompetencji klienta, koncentracja na jego osobie, zasobach i pozytywach;
 • koncepcja braku oporu, w której współpraca jest nieunikniona;
 • założenie, że nie ma jednego właściwego sposobu rozumienia rzeczywistości.

ZAPRASZAM CIĘ NA WSTĘPNĄ KONSULTACJĘ, PODCZAS KTÓREJ WSPÓLNIE ZNAJDZIEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE SYTUACJI, W KTÓREJ SIĘ ZNALAZŁAŚ/EŚ!

KONSULTACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

50min | 130zł

To spotkania, podczas których mamy okazje porozmawiać o tym, co Cię martwi w zachowaniu Twojego dziecka lub w relacji z nim. Jest to przestrzeń do tego aby przyjrzeć się własnym reakcjom i zachowaniom, zastanowić się co i w jaki sposób samemu można zmienić aby poczuć się bardziej sprawczym i lepiej funkcjonować jako rodzic/opiekun. Pracując z rodzicami opieram się na metodzie „Jestem z Ciebie dumny”. Za jej pomocą dowiesz się:

 • jak wspierać swoje dziecko,
 • jak radzić sobie z zachowaniami, określanymi jako „trudne”,
 • jak wydobywać pożądane zachowania,
 • jak polepszyć relacje ze swoim dzieckiem
 • jak stać się bardziej kompetentnym rodzicem.

Ilość konsultacji uzależniona jest od Twoich indywidualnych potrzeb. Istnieje również możliwość konsultacji on-line za pośrednictwem komunikatora skype.

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

50min | 130zł

Pierwsze spotkanie przeznaczone jest dla rodziców/opiekunów. W przypadku starszych dzieci i młodzieży, na spotkanie zapraszam rodziców/opiekunów razem z młodym człowiekiem. Mamy podczas niego okazję poznać się, porozmawiać o tym, co Was niepokoi, a także określić jakie macie oczekiwania wobec terapii. Jest to również moment, w którym możecie się przekonać czy jestem odpowiednią osobą dla Waszego dziecka i czy chcecie ze mną współpracować. Podczas wstępnej konsultacji ustalamy cele terapii i sposób współpracy.

Następnie regularnie spotykam się z młodym człowiekiem. Każde spotkanie trwa 50 minut. W przypadku młodszych osób zdarza się, że czas ten bywa skrócony. W procesie terapeutycznym aktywnie uczestniczą również rodzice, którzy mogą być zapraszani na spotkania.

W pracy z dziećmi opieram się na fińskiej metodzie Kids’ Skills „Dam Radę”, która jest niesamowicie pomocna w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych takich jak:

 • Zaburzenia lękowe
 • Niewłaściwe zachowania
 • Zaburzenia koncentracji
 • Agresja i wybuchy złości
 • Złe nawyki
 • Problemy z jedzeniem lub snem itp.

TERAPIA OSÓB DOROSŁYCH

50min | 130zł

Pierwsze spotkanie służy wzajemnemu poznaniu się i określeniu oczekiwań wobec terapii. Masz podczas niego okazję przekonać się czy jestem dla Ciebie odpowiednią osobą, a ja – czy jestem w stanie Tobie pomóc. Ustalamy podczas niego cele terapii i sposób naszej współpracy.

Terapia ma charakter regularnych spotkań. W pracy z klientami dążę do tego, aby czas terapii był możliwie jak najkrótszy. To, co jest charakterystyczne dla podejścia, w którym pracuje to: 

 • odejście od zainteresowania diagnozą w rozumieniu medycznym na rzecz diagnozy zasobów i potrzeb, które wyznaczają kierunek pracy terapeutycznej;
 • skuteczna praca nad zmianą bez potrzeby szczegółowego analizowania natury problemu;
 • koncentracja na teraźniejszości i przyszłości;
 • brak zainteresowania rozwiązywaniem problemów czy redukcji objawów, a zamiast tego skupienie się na kreowaniu nowej pożądanej wizji i konstrukcji rzeczywistości, w której problem nie musi już pełnić swojej funkcji wobec czego nie występuje;
 • założenie, że klienci mają wystarczające zasoby do tego aby dokonywać w swoim życiu chcianych i trwałych zmian;
 • uznanie kompetencji klienta, koncentracja na jego osobie, zasobach i pozytywach;
 • koncepcja braku oporu, w której współpraca jest nieunikniona;
 • założenie, że nie ma jednego właściwego sposobu rozumienia rzeczywistości.

ZAPRASZAM CIĘ NA WSTĘPNĄ KONSULTACJĘ, PODCZAS KTÓREJ WSPÓLNIE ZNAJDZIEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE SYTUACJI, W KTÓREJ SIĘ ZNALAZŁAŚ/EŚ!

„Pacjenci znają rozwiązania swoich problemów, oni tylko nie wiedzą, że je znają”.

Milton H. Erickson

OPINIE

W końcu znalazłam terapeutę, który rozumie mój nietypowy styl życia. Wyrozumiałość, tolerancja, otwartość, cierpliwość, szacunek. Dzięki celnym pytaniom, zrozumieniu i uważności Pana Adriana mam wrażenie, że sama docieram do odpowiedzi i znajduję rozwiązania. Ta terapia daje mi poczucie mocy, siły i sprawczości. Pracujemy także nad moją samooceną i komunikacją z innymi ludźmi. Bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc i polecam serdecznie Pana Adriana jako terapeutę.

Dorota

Pana Adriana poleciła mi znajoma. Moja córka miała problemy z dostosowaniem się do grupy w nowej szkole. Była trochę outsiderką i izolowała się od rówieśników. Dzięki terapii, jej samoocena znacznie wzrosła. Przełożyło się to nie tylko na poprawę relacji z kolegami i koleżankami, ale także na jej oceny w szkole. Zdecydowanie polecam wszystkim rodzicom, mającym problemy z nastolatkami.

Anna

Zwróciliśmy się do Pana Adriana z prośbą o pomoc w opanowaniu u naszego 12sto letniego syna zachowań aroganckich, agresywnych i egoistycznych w stosunku do rówieśników w szkole jak i do nauczycieli. Sytuacja była o tyle trudna, że w domu dziecko nie sprawia większych kłopotów. Współpracuje, wykonuje domowe obowiązki i stosuje się do obowiązujących zasad. W szkole natomiast było zupełnie odwrotnie. Po zajęciach z Panem Adrianem widzimy wyraźną zmianę w nastawieniu syna do rówieśników i nauczycieli. Jest dużo bardziej empatyczny, lepiej radzi sobie z porażką i podejmowaniem inicjatyw. Stał się również dużo bardziej otwarty i więcej opowiada o sobie co zdecydowanie poprawia atmosferę zarówno w domu jak i w szkole. Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Adrianowi za cierpliwość i serdeczne podejście do syna oraz profesjonalizm w przeprowadzeniu terapii. Zdecydowanie polecam.

Jacek

Razem z moim nastoletnim Synem z Panem Adrianem współpracowaliśmy dość krótko, ale były to wizyty pełne zrozumienia, uważności i ciepła. Mieliśmy czas z Synem, aby przy wsparciu przyjrzeć się naszej relacji - lekko w opałach, chwilowo - skłoniło to nas do wielu rozmów w domu całą Rodziną, zwróciło uwagę na to co już wiemy. Spojrzenie z boku, wsparło nas, co zaskutkowało szybkim znalezieniem rozwiązania na nasze domowe wyzwania. Super sprawa! Dziękujemy i pozostajemy w kontakcie. Jak macie nastolatki w domu - Pan Adrian jest świetną pomocą na wyzwania wieku nastoletniego!

Agnieszka

Pan Adrian w czasie nagłych ogromnych trudności moich i mojej nastoletniej córki ogromnie nam pomógł. W trakcie kilku wizyt miałyśmy okazję wspólnie porozmawiać co okazało się być bardzo pomocne nam samym i naszym relacjom. Panie Adrianie dziękujemy za pokłady profesjonalizmu, fachowości, ciepła, empatii, które od Pana dostałyśmy

Magdalena

NAJNOWSZE WPISY NA BLOGU:

Środowisko lokalne, rodzina, grupa rówieśnicza czy trudna sytuacja życiowa w znaczący sposób wpływają na przekonania nastolatków o sobie, innych, a także otaczającym świecie. Determinują różne sposoby radzenia sobie z napotykanymi trudnościami, co paradoksalnie jest ich podstawowym i najważniejszym, a jednocześnie najmniej zauważanym zasobem, ponieważ daje im możliwość przetrwania i dostosowania się do otoczenia.

Zazwyczaj rodzicom/opiekunom dużo łatwiej przychodzi dostrzeganie błędów i potknięć niż sukcesów i tych zachowań swoich dzieci, na których im zależy, i które chcieliby, aby zdarzały się częściej. Niektórzy niestety nadal kierują się przekonaniem, że chwalenie dziecka może je rozpuścić czy zepsuć. Tymczasem docenianie postaw i zachowań dzieci przez ważne dla nich osoby bardzo mocno wpływa na ich samoocenę, pewność siebie  i poczucie sprawczości. Buduje i wzmacnia w nich również motywację do podejmowania działań i stawiania sobie coraz trudniejszych celów.

Dzieci uczą się przede wszystkim przez obserwowanie zachowań innych ludzi. Szczególnie w młodym wieku, największy przykład biorą one z rodziców, którzy aż do rozpoczęcia okresu dojrzewania (kiedy ważniejsi stają się rówieśnicy), są dla dziecka autorytetem i wzorem do naśladowania. Jeśli w domu podczas różnego rodzaju uroczystości spożywa się alkohol lub kiedy wieczorem po całym dniu pracy, któryś z rodziców sięga po puszkę piwa czy lampkę wina, żeby się odprężyć – właśnie takiego samego sposobu korzystania z alkoholu uczy swoje dziecko. Trudno dziwić się potem, że robi ono dokładnie to samo – pije ze znajomymi, żeby dobrze się bawić i sięga po alkohol w momencie, kiedy nie radzi sobie z kłopotami albo potrzebuje odrobiny relaksu po ciężkim dniu.

Zrób pierwszy krok i umów się na konsultację

 • 518 355 279
 • a.kondraciuk@dpoczta.pl
 • al. Komisji Edukacji Narodowej 98/9 (w pobliżu stacji metra Ursynów).

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Adrian Kondraciuk – Psychoterapia Krótkoterminowa i  Rozwój, ul. Korotyńskiego 48/233, 02-123 Warszawa, 
  518 355 279
  a.kondraciuk@dpoczta.pl
 1. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania usługi i uzyskania przez Państwa pomocy terapeutycznej oraz kontaktowania się z Państwem. Nie będą one przekazywane innym podmiotom zewnętrznym, poza sytuacją uzasadnioną prawnie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa. Zebrane dane przechowywane będą  w formie papierowej (zabezpieczone zamkiem) oraz w zasobach teleinformatycznych  (zabezpieczone hasłem).
 3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Witryna internetowa www.adriankondraciuk.pl może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas wizyt na stronie. „Cookies” zapewniają poprawne działanie witryny. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje na stronie mogą nie działać poprawnie.

Adrian Kondraciuk – ZnanyLekarz.pl

Prowadzę również terapię w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w Poradni Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Tarczyńskim Centrum Medycznym
adres: ul. Warszawska 42, 05-555 Tarczyn
w celu umówienia wizyty należy skontaktować się z recepcją: 500 398 833