Dzień dobry Państwu, nazywam się

Adrian Kondraciuk

Prowadzę terapie dzieci, młodzieży, par, rodzin i osób dorosłych. Pracuje w duchu podejść konstruktywistycznych, integrując w swojej praktyce ponowoczesne modele psychoterapii – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR), Terapia Narracyjna, Terapia Koherencji (Krótkoterminowa Terapia Zorientowana na Głębię), Terapia Systemowa.

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym. Ukończyłem specjalność pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Stale rozwijam swoje umiejętności, a także uczestniczę w konferencjach naukowych dotyczących psychoterapii. Regularnie biorę udział w szkoleniach specjalistycznych w zakresie wybranych zagadnień klinicznych w ośrodkach kształcenia terapii krótkoterminowych. Pracuje również jako trener w ośrodku szkoleniowo – terapeutycznym Integri TSR.

Dzień dobry Państwu, nazywam się

Adrian Kondraciuk

Prowadzę terapie dzieci, młodzieży, par, rodzin i osób dorosłych. Pracuje w duchu podejść konstruktywistycznych, integrując w swojej praktyce ponowoczesne modele psychoterapii – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR), Terapia Narracyjna, Terapia Koherencji (dawniej Krótkoterminowa Terapia Zorientowana na Głębię), Terapia Systemowa.

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym. Ukończyłem specjalność pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Stale rozwijam swoje umiejętności, a także uczestniczę w konferencjach naukowych dotyczących psychoterapii. Regularnie biorę udział w szkoleniach specjalistycznych w zakresie wybranych zagadnień klinicznych w ośrodkach kształcenia terapii krótkoterminowych. Pracuje również jako trener w ośrodku szkoleniowo – terapeutycznym Integri TSR.

Moje kwalifikacje

Ukończyłem całościowe szkolenie w nurcie TSR w ramach Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i zdobyłem certyfikat terapeuty Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Ukończyłem szkolenie podstawowe w nurcie Terapii Koherencji (Terapia Koherencji i rekonsolidacja pamięci) prowadzone przez Michała Jasińskiego (Coherence Psychology Institute) i kontynuuje naukę tego podejścia.

Jestem w trakcie szkolenia w nurcie Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS), przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty i doradcy systemowego.

Ukończyłem studia podyplomowe w dziedzinie terapii uzależnień w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie - akredytowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) i zdobyłem certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.

Ukończyłem szkolenie w zakresie pracy z dziećmi oraz rodzicami/opiekunami metodą Kids' Skills - "Dam Radę!" i "Jestem z Ciebie Dumny!" w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, zdobywając tym samym tytuł praktyka metody.

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna (specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną) na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Moje doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w Poradni Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Tarczynie, Poradni Terapii Uzależnień dla Osób Dorosłych "ELEUTERIA", a także prowadząc własną praktykę terapeutyczną przy Ursynowskim Centrum Terapii Krótkoterminowej, którego jestem współzałożycielem. Oprócz tego posiadam bogate doświadczenie w pracy jako streetworker – pedagog ulicy z dziećmi i młodzieżą eksperymentującą z używkami, zaniedbującą szkołę i popadającą w konflikty z prawem, a także ich rodzinami, które często zmagają się z problemami wychowawczymi, (współ)uzależnieniami czy przemocą. Przez kilka lat pracowałem także jako pedagog szkolny w jednej z warszawskich szkół podstawowych.

Psychoterapia to moja pasja

Od czerwca 2021 roku jestem członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Jestem jednym z organizatorów II i III cyklu interwizji w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rowiązaniach w Warszawie, objętych patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Jestem współzałożycielem Ursynowskiego Centrum Terapii Krótkoterminowej w Warszawie - miejsca, które świadczy profesjonalną pomoc terapeutyczną w nurcie TSR.

W latach 2020 - 2021 pełniłem funkcję członka Zarządu Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Sekcja PSR PTP).

Jako trener współpracuję z ośrodkiem szkoleniowo-terapeutycznym Integri TSR, gdzie prowadzę szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w ujęciu integracyjnym.

Jestem autorem licznych artykułów dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą w nurcie TSR publikowanych na łamach czasopisma Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i nie tylko.

Stale rozwijam swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych, a także uczestniczę w Konferencjach Naukowych dotyczących psychoterapii jako uczestnik oraz prelegent.

Swoją pracę poddaję regularnym superwizjom prowadzonym przez

Magdalenę Szutarską, Jacka Szczepkowskiego, Tomasza Świtka

Superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)

Michała Jasińskiego

Coherence Psychology Institute

Ponadto regularnie uczestniczę w:

- interwizjach w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)
- grupach dyskusyjnych w nurcie Terapii Systemowej (WTTS)
- grupach ćwiczeniowych w nurcie Terapii Koherencji
- grupach ćwiczeniowych w nurcie IFS

Należę do Stowarzyszeń zrzeszających terapeutów i przestrzegam Kodeksów Etyki poniższych organizacji

Sekcja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Sekcja PSR PTP)

Jeśli czujesz, że mogę być odpowiednią osobą, aby pomóc Tobie lub Twojej rodzinie, nie zwlekaj, zrób pierwszy krok i umów się na konsultację

Jeśli czujesz, że mogę być odpowiednią osobą, aby pomóc Tobie lub Twojej rodzinie, nie zwlekaj, zrób pierwszy krok i umów się na konsultację