Dzień dobry Państwu, nazywam się

Adrian Kondraciuk

Prowadzę terapie dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pracuje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W istotny sposób kształtują mnie również inne postmodernistyczne i doświadczeniowe modele psychoterapii – terapia narracyjna, systemowa, koherencji, IFS, które poznawałem na różnych etapach mojej drogi i które poznaję nadal, co stanowi ważny element mojej tożsamości i sposobu pracy w duchu TSR.

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym. Ukończyłem specjalność pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Stale rozwijam swoje umiejętności, a także uczestniczę w konferencjach naukowych dotyczących psychoterapii. Regularnie biorę udział w szkoleniach specjalistycznych w zakresie wybranych zagadnień klinicznych w ośrodkach kształcenia terapii krótkoterminowych. Pracuje również jako trener w akredytowanym przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, ośrodku szkoleniowo – terapeutycznym Integri TSR, gdzie prowadzę szkolenia w zakresie terapii i podejścia TSR/PSR dla osób pracujących w zawodach pomocowych i przyszłych terapeutów i terapeutek.

Dzień dobry Państwu, nazywam się

Adrian Kondraciuk

Prowadzę terapie dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pracuje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W istotny sposób kształtują mnie również inne postmodernistyczne i doświadczeniowe modele psychoterapii – terapia narracyjna, systemowa, koherencji, IFS, które poznawałem na różnych etapach mojej drogi i które poznaję nadal, co stanowi ważny element mojej tożsamości i sposobu pracy w duchu TSR.

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym. Ukończyłem specjalność pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Stale rozwijam swoje umiejętności, a także uczestniczę w konferencjach naukowych dotyczących psychoterapii. Regularnie biorę udział w szkoleniach specjalistycznych w zakresie wybranych zagadnień klinicznych w ośrodkach kształcenia terapii krótkoterminowych. Pracuje również jako trener w akredytowanym przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, ośrodku szkoleniowo – terapeutycznym Integri TSR, gdzie prowadzę szkolenia w zakresie terapii i podejścia TSR/PSR dla osób pracujących w zawodach pomocowych i przyszłych terapeutów i terapeutek.

 

Moje kwalifikacje (tytuły, certyfikaty i ważniejsze kursy/szkolenia)

certyfikat terapeuty (nr 18), trenera (nr 19) oraz status superwizora-aplikanta (nr 1/2023) Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (SP/1810/2021) Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN)

kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS)

szkolenie w zakresie pracy z dziećmi oraz rodzicami/opiekunami metodą Kids' Skills - "Dam Radę" i "Jestem z Ciebie Dumny! w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (uzyskany tytuł praktyka metody)

szkolenie podstawowe i zaawansowane w ramach studium integracyjnej terapii osób po traumie, prowadzone przez Igora Rotberga (Integri TSR - akredytowany ośrodek PSTTSR)

tytuł mgr pedagogiki specjalnej (spec. pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną) - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR/SFBT)

22.01.2020r. – uzyskany certyfikat terapeuty (nr 18) Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) – ważny do 22.01.2025r.
25.01.2022r. – uzyskany certyfikat trenera (nr 19) Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) – ważny do 25.01.2027r.
11.03.2023r. – uzyskany status superwizora-aplikanta (nr 1/2023) Polskiego 
Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)

 • Kurs Podstawowy (2016) – Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – 80 godzin
 • Szkolenie Zaawansowane (2016-2017) – Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – 140 godzin
 • Szkolenia specjalistyczne w nurcie TSR, realizowane w ramach procesu certyfikacji (i po jego zakończeniu) w akredytowanych ośrodkach szkoleniowych PSTTSR i PTPSR
  • Szkoła Letnia Centrum PSR – 16 godzin
  • TSR w pracy z młodzieżą i rodziną – 21 godzin
  • Zastosowanie podejścia BSFT w terapii rodzin – 16 godzin
  • Metoda Kids’ Skills – Dam Radę! – 32 godziny
  • TSR w pracy z osobami z lękiem – 20 godzin
  • Zastosowanie TSR i NVC w pracy z klientem zgłaszającym objawy depresyjne – 22 godziny
  • Zachowania autodestrukcyjne młodzieży z perspektywy TSR – 20 godzin
  • TSR w obszarze seksualności – 20 godzin
  • TSR poza schematem – 5 godzin
  • Uzależnienia chemiczne i behawioralne z perspektywy PSR – 20 godzin
  • Zastosowanie TSR i podejścia ericksonowskiego w pracy z klientem po traumie – 16 godzin
  • TSR w działaniu – 5 godzin
  • Praktyczny warsztat superwizji skoncentrowanej na rozwiązaniach – 4 godziny
  • Podejście krótkoterminowe skoncentrowane na rozwiązaniu w terapii zaburzeń psychicznych – 16 godzin
  • Praca w obszarze zaburzeń odżywiania w ujęciu TSR – 16 godzin
  • TSR w obszarze kryzysów zdrowia psychicznego – strategie pracy w obszarze zjawisk nazywanych OCD – 16 godzin
 • Udział w Ogólnopolskich Konferencjach Naukowych Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach jako uczestnik i prelegent:
  • XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSTTSR: „Róbmy, co działa – wyzwania praktyki pomocowej”” (czerwiec 2018) – 12 godzin
  • XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSTTSR: „TSR – wspólne założenia, różne rozumienie(a)” (czerwiec 2019) – 12 godzin; wystąpienie – „PSR w przestrzeni ulicy. Model pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą, oparty na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach”
  • XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSTTSR: „Nie zmienisz już rozdanych kart, ale możesz zdecydować, jak nimi zagrasz – sposoby radzenia sobie w obliczu zmian” (czerwiec 2020) – 8 godzin; wystąpienie – „Uzależnienie jako zasób”
  • XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSTTSR i Sekcji PSRPTP: „Siła w różnorodności. Konteksty zastosowania PSR” (czerwiec 2021) – 15 godzin; wystąpienie – „O relacji narzekania w relacji z objawem”; udział w pracach Komitetu Organizacyjnego
  • XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSTTSR: „W procesie zmian – w obliczu wyzwań” (czerwiec 2022) – 15 godzin; moderowanie dyskusji panelowej – „TSR a tzw. odmienne stany świadomości – wyzwania w normatywności klienta”; udział w pracach Komitetu Organizacyjnego
 • Grupy interwizyjne objęte patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – 130 godzin
 • Superwizje pracy własnej (indywidualne i grupowe) w nurcie TSR u certyfikowanych superwizorów PSTTSR (2018r. – obecnie) – ponad 200 godzin
 • Własne doświadczenia terapeutyczno-rozwojowe w ramach procesu certyfikacji w nurcie TSR oraz innych, wykazanych niżej aktywności, trwających w przeszłości i obecnie (własna terapia w nurcie TSR, CBT, IFS; treningi – interpersonalny i intrapsychiczny; trening asertywności; trening rozwojowy; praca z ciałem, praca z genogramem itp.) – ponad 200 godzin
 • Przeprowadzone szkolenia w nurcie TSR/PSR, wymagane w ramach procesu certyfikacji trenerskiej PSTTSR (i po jego zakończeniu) – ponad 700 godzin

Terapia uzależnień

14.09.2021r. – uzyskany państwowy certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (nr SP/1810/2021) Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN)

 • Specjalistyczne szkolenie podyplomowe w dziedzinie terapii uzależnień (2018-2020) – 757 godzin, obejmujące:
  • Część teoretyczno-warsztatową (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie) – 463 godziny
  • Staż kliniczny:
   • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii – Oddział Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku – 144 godziny
   • Stowarzyszenie „ELEUTERIA” – Poradnia Uzależnień dla Osób Dorosłych Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych – 80 godzin
  • Superwizje (Maria Tatarska) – 70 godzin

Inne ważniejsze szkolenia i formy rozwojowe związane z psychoterapią

 • Terapia systemowa 
  • Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (WTTS) – 140 godzin
  • Doświadczenia własne:
   • „Ciało – czego by chciało?” – 8 godzin
   • „Spadek – praca z genogramem” – 40 godzin
   • „Poczucie skuteczności – pełna forma, osłabienie, czy …?” – 8 godzin
  • Udział w grupach dyskusyjnych (2021r. – obecnie)
  • Superwizje pracy własnej w nurcie systemowym (od 2022r.)
 • Terapia Koherencji
  • Terapia Koherencji i rekonsolidacja pamięci (poziom podstawowy) – 17 godzin
  • Superwizje pracy własnej w nurcie terapii koherencji (2020r. – 2022r.) – ponad 60 godzin
 • System Wewnętrznej Rodziny/Internal Family Systems
  • Wprowadzenie do modelu System Wewnętrznej Rodziny – 14,5 godziny
  • Jak wykorzystywać System Wewnętrznej Rodziny podczas sesji (psycho)terapeutycznej – 14,5 godziny
  • Udział w grupach ćwiczeniowych (od 2022r.)
  • Własna terapia w nurcie IFS
 • Terapia narracyjna
  • Praktyczne zastosowanie techniki eksternalizacji – 20 godzin
 • Terapia poznawczo-behawioralna
  • Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży – 10 godzin
  • Własna terapia w nurcie CBT
 • Studium Integracyjnej terapii osób po traumie – poziom podstawowy i zaawansowany – 40 godzin
 • Integracja doświadczeń psychodelicznych – teoria i praktyka (druga edycja pierwszego w Polsce szkolenia organizowanego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego i Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej)
 • Wsparcie terapeutyczne osób LGBTQIA/GSRD – 25 godzin (prowadzenie Pixie Frączek)

Moje doświadczenie zawodowe

Aktualnie pracuję w Ursynowskim Centrum Terapii Krótkoterminowej w Warszawie, którego jestem współzałożycielem oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia SZPZLO Warszawa - Ochota (NFZ).

Doświadczenie zawodowe zdobywam od 2013 roku, pracując w różnych obszarach pracy pomocowej z ludźmi:

 • W Poradni Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży SPZOZ w Tarczynie.
 • Z dziećmi i młodzieżą podejmującą zachowania ryzykowne oraz ich rodzinami w ramach pracy środowiskowej w organizacjach pozarządowych jako pedagog ulicy.
 • W jednej z warszawskich szkół podstawowych jako pedagog i pedagog specjalny.
 • W pracy z osobami LGBTQIA jako partyworker w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa

Odbyłem staże kliniczne w: 

 • Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku.
 • Stowarzyszeniu „ELEUTERIA” – Poradni Uzależnień dla Dorosłych Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Warszawie.

Psychoterapia to moja pasja

Od czerwca 2021 roku jestem członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Jestem jednym z organizatorów II i III cyklu interwizji w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie, objętych patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a także współtwórcą standardów organizowania i prowadzenia grup interwizyjnych.

Jako trener współpracuję z akredytowanym przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, ośrodkiem szkoleniowo-terapeutycznym Integri TSR, gdzie prowadzę szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach dla osób pracujących w zawodach pomocowych, a także przyszłych terapeutek i terapeutów TSR.

W latach 2020 - 2021 pełniłem funkcję członka Zarządu Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Sekcja PSR PTP).

Jestem współzałożycielem Ursynowskiego Centrum Terapii Krótkoterminowej w Warszawie - miejsca, które świadczy profesjonalną pomoc terapeutyczną w nurcie TSR.

Jestem autorem licznych artykułów dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą w nurcie TSR publikowanych na łamach czasopisma Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i nie tylko.

Stale rozwijam swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych, a także uczestniczę w Konferencjach Naukowych dotyczących psychoterapii jako uczestnik oraz prelegent.

Swoją pracę poddaję regularnym superwizjom prowadzonym przez

Magdalenę Szutarską, Jacka Szczepkowskiego, Tomasza Świtka i Izabellę Warchoł

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) i International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes (IASTI)

Roberta Adamczyka

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (WTTS) i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

Ponadto regularnie uczestniczę w:

interwizjach oraz grupach dyskusyjnych i rozwojowych dla terapeutek i terapeutów

Poprzedni superwizorzy:

- Michał Jasiński - Coherence Psychology Institute
- Marzena Joanna Wawerska-Kus - Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) - aktualnie: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU)
- Ewa Majchrowska - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)
- Maria Tatarska - Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) - aktualnie: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU)

Należę do Stowarzyszeń zrzeszających terapeutów i przestrzegam Kodeksów Etyki poniższych organizacji

Publikacje i wywiady

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach. Perspektywa TSR w obliczu problemów wychowawczych rodziny 
12 maj 2021 – 10 Pytań!
Rozmowę poprowadził Bartłomiej Kabziński

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach. Perspektywa TSR w obliczu problemów wychowawczych rodziny 
12 maj 2021 – 10 Pytań!
Rozmowę poprowadził Bartłomiej Kabziński

Jeśli czujesz, że mogę być odpowiednią osobą, aby pomóc Tobie lub Twojej rodzinie, nie zwlekaj, zrób pierwszy krok i umów się na konsultację

Jeśli czujesz, że mogę być odpowiednią osobą, aby pomóc Tobie lub Twojej rodzinie, nie zwlekaj, zrób pierwszy krok i umów się na konsultację