Dzień dobry
nazywam się Adrian Kondraciuk

Prowadzę terapię młodzieży i osób dorosłych. Pracuję indywidualnie i grupowo w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W istotny sposób kształtują mnie również inne postmodernistyczne i doświadczeniowe modele psychoterapii – terapia narracyjna, systemowa, koherencji, IFS, Gestalt, które poznawałem na różnych etapach mojej drogi i które poznaję nadal. Czuję, że stanowi to ważny element mojej tożsamości i relacyjno-doświadczeniowy styl pracy w duchu TSR. 

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym. Ukończyłem specjalność: pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Stale rozwijam swoje umiejętności, biorąc udział w konferencjach naukowych dotyczących psychoterapii, różnego rodzaju formach własnych doświadczeń rozwojowych, superwizjach oraz szkoleniach specjalistycznych. Pracuję także jako trener w jednym z akredytowanych ośrodków szkoleniowych PSTTSR, gdzie prowadzę szkolenia w zakresie TSR/PSR dla osób pracujących w zawodach pomocowych i przyszłych terapeutów i terapeutek.

W zakresie terapii szkolę się i rozwijam od 2016r. Jestem Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA), Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS) i przestrzegam Kodeksów Etyki tych organizacji.

Moje kwalifikacje (certyfikaty, ważniejsze kursy i szkolenia)

certyfikat terapeuty (nr 18), trenera (nr 19) oraz status superwizora-aplikanta (nr 1/2023) Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)

certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (SP/1810/2021) Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii - KBPN (aktualnie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom)

kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS)

szkolenie w zakresie pracy z dziećmi oraz rodzicami/opiekunami metodą Kids' Skills - "Dam Radę" i "Jestem z Ciebie Dumny! w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

szkolenie podstawowe i zaawansowane w ramach studium integracyjnej terapii osób po traumie, prowadzone przez Igora Rotberga (Integri TSR - akredytowany ośrodek PSTTSR)

szkolenia w zakresie integracji doświadczeń psychodelicznych - "teoria i praktyka" oraz "praktyka i zastosowanie" organizowane przez LIMINAL pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego oraz Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR/SFBT)

22.01.2020r. – uzyskany certyfikat terapeuty (nr 18) Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR (PSTTSR) – ważny do 22.01.2025r.
25.01.2022r. – uzyskany certyfikat trenera (nr 19) Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR (PSTTSR) – ważny do 25.01.2027r.
11.03.2023r. – uzyskany status superwizora-aplikanta (nr 1/2023) Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR (PSTTSR)

 • Kurs Podstawowy (2016) – Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – 80 godzin

 • Szkolenie Zaawansowane (2016-2017) – Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – 140 godzin

 • Szkolenia specjalistyczne w nurcie TSR, realizowane w ramach procesu certyfikacji (i po jego zakończeniu) w akredytowanych ośrodkach szkoleniowych PSTTSR i PTPSR – 313 godzin w tym:

  • Szkoła Letnia Centrum PSR – 16 godzin

  • TSR w pracy z młodzieżą i rodziną – 21 godzin

  • Zastosowanie podejścia BSFT w terapii rodzin – 16 godzin

  • Metoda Kids’ Skills – Dam Radę! – 32 godziny

  • TSR w pracy z osobami z lękiem – 20 godzin

  • Zastosowanie TSR i NVC w pracy z klientem zgłaszającym objawy depresyjne – 22 godziny

  • Zachowania autodestrukcyjne młodzieży z perspektywy TSR – 20 godzin

  • TSR w obszarze seksualności – 20 godzin

  • TSR poza schematem – 5 godzin

  • Uzależnienia chemiczne i behawioralne z perspektywy PSR – 20 godzin

  • Zastosowanie TSR i podejścia ericksonowskiego w pracy z klientem po traumie – 16 godzin

  • TSR w działaniu – 5 godzin

  • Praktyczny warsztat superwizji skoncentrowanej na rozwiązaniach – 4 godziny

  • Podejście krótkoterminowe skoncentrowane na rozwiązaniu w terapii zaburzeń psychicznych – 16 godzin

  • Praca w obszarze zaburzeń odżywiania w ujęciu TSR – 16 godzin

  • TSR w obszarze kryzysów zdrowia psychicznego – strategie pracy w obszarze zjawisk nazywanych OCD – 16 godzin

  • Budowanie relacji – ja i inni – 8 godzin

  • Współ-tworzenie rezyliencji: Skoncentrowane na Rozwiązaniu przykłady interwencji w kryzysie suicydalnym oraz leczeniu traumy – 10 godzin

  • Wyobraźnia w rozwiązaniach – zastosowanie kart metaforycznych w TSR – 30 godzin
 • Udział w Ogólnopolskich Konferencjach Naukowych Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach jako uczestnik i prelegent:

  • XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSTTSR: „Róbmy, co działa – wyzwania praktyki pomocowej”” (czerwiec 2018) – 12 godzin

  • XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSTTSR: „TSR – wspólne założenia, różne rozumienie(a)” (czerwiec 2019) – 12 godzin; wystąpienie – „PSR w przestrzeni ulicy. Model pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą, oparty na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach”

  • XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSTTSR: „Nie zmienisz już rozdanych kart, ale możesz zdecydować, jak nimi zagrasz – sposoby radzenia sobie w obliczu zmian” (czerwiec 2020) – 8 godzin; wystąpienie – „Uzależnienie jako zasób”

  • XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSTTSR i Sekcji PSRPTP: „Siła w różnorodności. Konteksty zastosowania PSR”(czerwiec 2021) – 15 godzin; wystąpienie – „O relacji narzekania w relacji z objawem”; udział w pracach Komitetu Organizacyjnego

  • XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSTTSR: „W procesie zmian – w obliczu wyzwań” (czerwiec 2022) – 15 godzin; moderowanie dyskusji panelowej – „TSR a tzw. odmienne stany świadomości – wyzwania w normatywności klienta”; udział w pracach Komitetu Organizacyjnego

  • XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSTTSR: „Wokół r(el)acji w TSR!” (czerwiec 2023) – 15 godzin; moderowanie dyskusji panelowej – „Ścieżka rozwoju i kształcenia w nurcie TSR”; udział w pracach Komitetu Organizacyjnego

 • Udział w Międzynarodowych Konferencjach Naukowych Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach jako uczestnik i prelegent:

  • XXVIII Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA): „Exploring resilience – SF Request” (wrzesień 2023) – 28 godzin; przeprowadzenie warsztatu – „Integracja doświadczeń psychodelicznych, jako spożytkowanie wyborów na poszukiwanie zmian w normatywności klienta” 

 • Grupy interwizyjne objęte patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – 130 godzin

 • Superwizje pracy własnej (indywidualne i grupowe) w nurcie TSR u certyfikowanych superwizorów PSTTSR (2018r. – obecnie) – ponad 250 godzin

 • Własne doświadczenia terapeutyczno-rozwojowe w ramach procesu kształcenia w nurcie TSR oraz innych, wykazanych niżej aktywności, trwających w przeszłości i obecnie (własna terapia w nurcie TSR, CBT, IFS; trening interpersonalny i intrapsychiczny; trening asertywności; treningi rozwojowe; trening terapeutyczny w nurcie Gestalt; praca z ciałem, praca z genogramem itp.) – ponad 300 godzin

 • Staż kliniczny:
  • Mazowiecki Szpital Wojewódzki „Drewnica” w Ząbkach na V Oddziale Psychiatrycznym  Całodobowym – 120 godzin
 • Przeprowadzone szkolenia w nurcie TSR/PSR, wymagane w ramach procesu certyfikacji trenerskiej PSTTSR (i po jego zakończeniu) – ponad 1000 godzin

Terapia uzależnień

14.09.2021r. – uzyskany państwowy certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (nr SP/1810/2021) Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii – KBPN (aktualnie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom)

 • Specjalistyczne szkolenie podyplomowe w dziedzinie terapii uzależnień (2018-2020) – 757 godzin, obejmujące:

  • Część teoretyczno-warsztatową (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie) – 463 godziny

  • Staż kliniczny:

   • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii – Oddział Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku – 144 godziny

   • Stowarzyszenie „ELEUTERIA” – Poradnia Uzależnień dla Osób Dorosłych Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych – 80 godzin

  • Superwizje (Maria Tatarska) – 70 godzin

Inne ważniejsze szkolenia i formy rozwojowe związane z psychoterapią

 • Terapia systemowa 

  • Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (WTTS) – 140 godzin

  • Doświadczenia własne:

   • „Ciało – czego by chciało?” – 8 godzin

   • „Spadek – praca z genogramem” – 40 godzin

   • „Poczucie skuteczności – pełna forma, osłabienie, czy …?” – 8 godzin

   • „Mój jest ten kawałek podłogi – rzecz o wyznaczaniu granic i nie tylko” – 16 godzin
  • Udział w grupach dyskusyjnych (2021r. – 2022r.) – 59 godzin

  • Superwizje pracy własnej w nurcie systemowym (od 2022r.)

 • Terapia Gestalt

  • Wsparcie terapeutycznosób LGBTQIA/GSRD (04.2023r.), prowadzenie: Pixie Frączek – Szkoła Psychoterapii Gestalt – 25 godzin

  • Trening terapeutyczny (03.2024r.), prowadzenie: Małgorzata Bułhak i Małgorzata Tomaszewska – „Dobre Więzi” – 50 godzin
 • Terapia Koherencji

  • Terapia Koherencji i rekonsolidacja pamięci (poziom podstawowy) – 17 godzin

  • Superwizje pracy własnej w nurcie terapii koherencji (2020r. – 2022r.) – ponad 60 godzin

 • System Wewnętrznej Rodziny/Internal Family Systems

  • Wprowadzenie do modelu System Wewnętrznej Rodziny – 14,5 godziny

  • Jak wykorzystywać System Wewnętrznej Rodziny podczas sesji (psycho)terapeutycznej – 14,5 godziny

  • Udział w grupach ćwiczeniowych (2022r.)

  • Własna terapia w nurcie IFS

 • Terapia narracyjna

  • Praktyczne zastosowanie techniki eksternalizacji – 20 godzin

 • Terapia poznawczo-behawioralna

  • Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży – 10 godzin

  • Własna terapia w nurcie CBT

 • Studium Integracyjnej terapii osób po traumie – poziom podstawowy i zaawansowany – 40 godzin

 • Integracja doświadczeń psychodelicznych

  •  „Teoria i praktyka” – druga edycja pierwszego w Polsce szkolenia dot. integracji doświadczeń psychodelicznych, organizowanego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego i Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej

  • „Praktyka i zastosowanie” – szkolenie będące kontynuacją, organizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego i Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej

Moje doświadczenie zawodowe

Aktualnie pracuję w Ursynowskim Centrum Terapii Krótkoterminowej w Warszawie, którego jestem współzałożycielem oraz w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia SZPZLO Warszawa – Ochota (NFZ).

Doświadczenie zawodowe w pracy pomocowej z ludźmi, zdobywam od 2012 roku:

 • prowadząc prywatną praktykę terapeutyczną (od 2018 roku),
 • prowadząc konsultację diagnostyczne oraz psychoterapię dzieci, młodzieży oraz rodzin w Poradni Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Tarczynie,
 • w jednej z warszawskich szkół podstawowych jako pedagog i pedagog specjalny,
 • pracując jako streetworker-pedagog ulicy z dziećmi i młodzieżą podejmującą zachowania ryzykowne oraz ich rodzinami w ramach pracy środowiskowej w dwóch organizacjach pozarządowych,
 • w pracy z osobami LGBTQIA jako partyworker w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa,
 • prowadząc warsztaty oraz zajęcia edukacyjno-profilaktyczne w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych.

Odbyłem staże kliniczne w: 

 • Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim „Drewnica” w Ząbkach na V Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym.

 • Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Otwocku na Oddziale Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy.

 • Stowarzyszeniu „ELEUTERIA” – Poradni Uzależnień dla Dorosłych Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Warszawie.

Psychoterapia to moja pasja

Od czerwca 2021 roku jestem członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Od lutego 2021 do lutego 2024 byłem członkiem Zespołu ds. Standardów Certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

W latach 2020 - 2021 pełniłem funkcję Członka Zarządu Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jestem jednym z organizatorów II i III cyklu interwizji w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie, objętych patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a także współtwórcą standardów organizowania i prowadzenia grup interwizyjnych.

Jestem współzałożycielem Ursynowskiego Centrum Terapii Krótkoterminowej w Warszawie - miejsca, które świadczy profesjonalną pomoc terapeutyczną w nurcie TSR.

Swoją pracę poddaję regularnym superwizjom prowadzonym przez

Magdalenę Szutarską, Jacka Szczepkowskiego, Tomasza Świtka

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) i International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes (IASTI)

Roberta Adamczyka

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (WTTS) i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

Ponadto regularnie uczestniczę w:

interwizjach oraz grupach dyskusyjnych i rozwojowych dla terapeutek i terapeutów

Poprzedni superwizorzy:

- Izabella Warchoł - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) i International Alliance of Solution-Focused Teaching Institutes (IASTI)
- Michał Jasiński - Coherence Psychology Institute
- Marzena Joanna Wawerska-Kus - Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) - aktualnie: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU)
- Ewa Majchrowska - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)
- Maria Tatarska - Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) - aktualnie: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU)

Należę do Stowarzyszeń zrzeszających terapeutów i przestrzegam Kodeksów Etyki poniższych organizacji

Publikacje i wywiady