Dzień dobry Państwu, nazywam się

Adrian Kondraciuk

Prowadzę terapie dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pracuje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W istotny sposób kształtują mnie również inne postmodernistyczne i doświadczeniowe modele psychoterapii – terapia narracyjna, systemowa, koherencji, IFS, które poznawałem na różnych etapach mojej drogi i które poznaję nadal, co stanowi ważny element mojej tożsamości i sposobu pracy w duchu TSR.

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym. Ukończyłem specjalność pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Stale rozwijam swoje umiejętności, a także uczestniczę w konferencjach naukowych dotyczących psychoterapii. Regularnie biorę udział w szkoleniach specjalistycznych w zakresie wybranych zagadnień klinicznych w ośrodkach kształcenia terapii krótkoterminowych. Pracuje również jako trener w akredytowanym przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, ośrodku szkoleniowo – terapeutycznym Integri TSR, gdzie prowadzę szkolenia w zakresie terapii i podejścia TSR/PSR dla osób pracujących w zawodach pomocowych i przyszłych terapeutów i terapeutek.

Dzień dobry Państwu, nazywam się

Adrian Kondraciuk

Prowadzę terapie dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pracuje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W istotny sposób kształtują mnie również inne postmodernistyczne i doświadczeniowe modele psychoterapii – terapia narracyjna, systemowa, koherencji, IFS, które poznawałem na różnych etapach mojej drogi i które poznaję nadal, co stanowi ważny element mojej tożsamości i sposobu pracy w duchu TSR.

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym. Ukończyłem specjalność pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Stale rozwijam swoje umiejętności, a także uczestniczę w konferencjach naukowych dotyczących psychoterapii. Regularnie biorę udział w szkoleniach specjalistycznych w zakresie wybranych zagadnień klinicznych w ośrodkach kształcenia terapii krótkoterminowych. Pracuje również jako trener w akredytowanym przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, ośrodku szkoleniowo – terapeutycznym Integri TSR, gdzie prowadzę szkolenia w zakresie terapii i podejścia TSR/PSR dla osób pracujących w zawodach pomocowych i przyszłych terapeutów i terapeutek.

 

Moje kwalifikacje (tytuły, certyfikaty i ważniejsze kursy/szkolenia)

certyfikat terapeuty w nurcie TSR (nr 18) i trenera (nr 19) przyznane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)

certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (SP/1810/2021) Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN)

kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS)

szkolenie w zakresie pracy z dziećmi oraz rodzicami/opiekunami metodą Kids' Skills - "Dam Radę" i "Jestem z Ciebie Dumny! w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (uzyskany tytuł praktyka metody)

szkolenie podstawowe i zaawansowane w ramach studium integracyjnej terapii osób po traumie, prowadzone przez Igora Rotberga (Integri TSR - akredytowany ośrodek PSTTSR)

tytuł mgr pedagogiki specjalnej (spec. pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną) - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR/SFBT)

22.01.2020r. – uzyskany certyfikat terapeuty (nr 18) Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) – ważny do 22.01.2025r.
25.01.2022r. – uzyskany certyfikat trenera (nr 19) Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) – ważny do 25.01.2027r.

 • Kurs Podstawowy (2016) – Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – 80 godzin
 • Szkolenie Zaawansowane (2016-2017) – Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – 140 godzin
 • Szkolenia specjalistyczne w nurcie TSR, realizowane w ramach procesu certyfikacji (i po jego zakończeniu) w akredytowanych ośrodkach szkoleniowych PSTTSR i PTPSR
  • Szkoła Letnia Centrum PSR – 16 godzin
  • TSR w pracy z młodzieżą i rodziną – 21 godzin
  • Zastosowanie podejścia BSFT w terapii rodzin – 16 godzin
  • Metoda Kids’ Skills – Dam Radę! – 32 godziny
  • TSR w pracy z osobami z lękiem – 20 godzin
  • Zastosowanie TSR i NVC w pracy z klientem zgłaszającym objawy depresyjne – 22 godziny
  • Zachowania autodestrukcyjne młodzieży z perspektywy TSR – 20 godzin
  • TSR w obszarze seksualności – 20 godzin
  • TSR poza schematem – 5 godzin
  • Uzależnienia chemiczne i behawioralne z perspektywy PSR – 20 godzin
  • Zastosowanie TSR i podejścia ericksonowskiego w pracy z klientem po traumie – 16 godzin
  • TSR w działaniu – 5 godzin
  • Praktyczny warsztat superwizji skoncentrowanej na rozwiązaniach – 4 godziny
  • Podejście krótkoterminowe skoncentrowane na rozwiązaniu w terapii zaburzeń psychicznych – 16 godzin
  • Praca w obszarze zaburzeń odżywiania w ujęciu TSR – 16 godzin
  • TSR w obszarze kryzysów zdrowia psychicznego – strategie pracy w obszarze zjawisk nazywanych OCD – 16 godzin
 • Udział w Ogólnopolskich Konferencjach Naukowych Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach jako uczestnik i prelegent:
  • XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSTTSR: „Róbmy, co działa – wyzwania praktyki pomocowej”” (czerwiec 2018) – 12 godzin
  • XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSTTSR: „TSR – wspólne założenia, różne rozumienie(a)” (czerwiec 2019) – 12 godzin; wystąpienie – „PSR w przestrzeni ulicy. Model pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą, oparty na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach”
  • XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSTTSR: „Nie zmienisz już rozdanych kart, ale możesz zdecydować, jak nimi zagrasz – sposoby radzenia sobie w obliczu zmian” (czerwiec 2020) – 8 godzin; wystąpienie – „Uzależnienie jako zasób”
  • XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSTTSR i Sekcji PSRPTP: „Siła w różnorodności. Konteksty zastosowania PSR” (czerwiec 2021) – 15 godzin; wystąpienie – „O relacji narzekania w relacji z objawem”; udział w pracach Komitetu Organizacyjnego
  • XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSTTSR: „W procesie zmian – w obliczu wyzwań” (czerwiec 2022) – 15 godzin; moderowanie dyskusji panelowej – „TSR a tzw. odmienne stany świadomości – wyzwania w normatywności klienta”; udział w pracach Komitetu Organizacyjnego
 • Grupy interwizyjne objęte patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – 130 godzin
 • Superwizje pracy własnej (indywidualne i grupowe) w nurcie TSR u certyfikowanych superwizorów PSTTSR (2018r. – obecnie) – ponad 200 godzin
 • Własne doświadczenia terapeutyczno-rozwojowe w ramach procesu certyfikacji w nurcie TSR oraz innych, wykazanych niżej aktywności, trwających w przeszłości i obecnie (własna terapia w nurcie TSR, CBT, IFS; treningi – interpersonalny i intrapsychiczny; trening asertywności; trening rozwojowy; praca z ciałem, praca z genogramem itp.) – ponad 200 godzin
 • Przeprowadzone szkolenia w nurcie TSR/PSR, wymagane w ramach procesu certyfikacji trenerskiej PSTTSR (i po jego zakończeniu) – ponad 600 godzin

Terapia uzależnień

14.09.2021r. – uzyskany państwowy certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (nr SP/1810/2021) Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN)

 • Specjalistyczne szkolenie podyplomowe w dziedzinie terapii uzależnień (2018-2020) – 757 godzin, obejmujące:
  • Część teoretyczno-warsztatową (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie) – 463 godziny
  • Staż kliniczny:
   • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii – Oddział Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku – 144 godziny
   • Stowarzyszenie „ELEUTERIA” – Poradnia Uzależnień dla Osób Dorosłych Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych – 80 godzin
  • Superwizje (Maria Tatarska) – 70 godzin

Inne ważniejsze szkolenia i formy rozwojowe związane z psychoterapią

 • Terapia systemowa 
  • Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (WTTS) – 140 godzin
  • Doświadczenia własne:
   • „Ciało – czego by chciało?” – 8 godzin
   • „Spadek – praca z genogramem” – 40 godzin
   • „Poczucie skuteczności – pełna forma, osłabienie, czy …?” – 8 godzin
  • Udział w grupach dyskusyjnych (2021r. – obecnie)
  • Superwizje pracy własnej w nurcie systemowym (od 2022r.)
 • Terapia Koherencji
  • Terapia Koherencji i rekonsolidacja pamięci (poziom podstawowy) – 17 godzin
  • Superwizje pracy własnej w nurcie terapii koherencji (2020r. – 2022r.) – ponad 60 godzin
 • System Wewnętrznej Rodziny/Internal Family Systems
  • Wprowadzenie do modelu System Wewnętrznej Rodziny – 14,5 godziny
  • Jak wykorzystywać System Wewnętrznej Rodziny podczas sesji (psycho)terapeutycznej – 14,5 godziny
  • Udział w grupach ćwiczeniowych (od 2022r.)
  • Własna terapia w nurcie IFS
 • Terapia narracyjna
  • Praktyczne zastosowanie techniki eksternalizacji – 20 godzin
 • Terapia poznawczo-behawioralna
  • Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży – 10 godzin
  • Własna terapia w nurcie CBT
 • Studium Integracyjnej terapii osób po traumie – poziom podstawowy i zaawansowany – 40 godzin
 • Integracja doświadczeń psychodelicznych – teoria i praktyka (druga edycja pierwszego w Polsce szkolenia organizowanego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego i Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej)

Moje doświadczenie zawodowe

Aktualnie pracuję w Ursynowskim Centrum Terapii Krótkoterminowej w Warszawie, którego jestem współzałożycielem oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia SZPZLO Warszawa - Ochota (NFZ). Doświadczenie zawodowe zdobywam od 2013 roku, pracując w różnych obszarach pracy pomocowej z ludźmi:

 • W Poradni Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży SPZOZ w Tarczynie.
 • Z dziećmi i młodzieżą podejmującą zachowania ryzykowne oraz ich rodzinami w ramach pracy środowiskowej w organizacjach pozarządowych jako pedagog ulicy.
 • W jednej z warszawskich szkół podstawowych jako pedagog i pedagog specjalny.
 • W pracy z osobami LGBTQIA jako partyworker w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa

Odbyłem staże kliniczne w: 

 • Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku.
 • Stowarzyszeniu „ELEUTERIA” – Poradni Uzależnień dla Dorosłych Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Warszawie.

Psychoterapia to moja pasja

Od czerwca 2021 roku jestem członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Jestem jednym z organizatorów II i III cyklu interwizji w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie, objętych patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a także współtwórcą standardów organizowania i prowadzenia grup interwizyjnych.

Jako trener współpracuję z akredytowanym przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, ośrodkiem szkoleniowo-terapeutycznym Integri TSR, gdzie prowadzę szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach dla osób pracujących w zawodach pomocowych, a także przyszłych terapeutek i terapeutów TSR.

W latach 2020 - 2021 pełniłem funkcję członka Zarządu Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Sekcja PSR PTP).

Jestem współzałożycielem Ursynowskiego Centrum Terapii Krótkoterminowej w Warszawie - miejsca, które świadczy profesjonalną pomoc terapeutyczną w nurcie TSR.

Jestem autorem licznych artykułów dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą w nurcie TSR publikowanych na łamach czasopisma Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i nie tylko.

Stale rozwijam swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych, a także uczestniczę w Konferencjach Naukowych dotyczących psychoterapii jako uczestnik oraz prelegent.

Swoją pracę poddaję regularnym superwizjom prowadzonym przez

Magdalenę Szutarską, Jacka Szczepkowskiego, Tomasza Świtka

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)

Izabellę Warchoł

International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes (IASTI)

Roberta Adamczyka

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (WTTS) i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

Ponadto regularnie uczestniczę w:

interwizjach oraz grupach dyskusyjnych i rozwojowych dla terapeutek i terapeutów

Poprzedni superwizorzy:

- Michał Jasiński - Coherence Psychology Institute
- Marzena Joanna Wawerska-Kus - Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) - aktualnie: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU)
- Ewa Majchrowska - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)
- Maria Tatarska - Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) - aktualnie: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU)

Należę do Stowarzyszeń zrzeszających terapeutów i przestrzegam Kodeksów Etyki poniższych organizacji

Publikacje i wywiady

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach. Perspektywa TSR w obliczu problemów wychowawczych rodziny 
12 maj 2021 – 10 Pytań!
Rozmowę poprowadził Bartłomiej Kabziński

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach. Perspektywa TSR w obliczu problemów wychowawczych rodziny 
12 maj 2021 – 10 Pytań!
Rozmowę poprowadził Bartłomiej Kabziński

Jeśli czujesz, że mogę być odpowiednią osobą, aby pomóc Tobie lub Twojej rodzinie, nie zwlekaj, zrób pierwszy krok i umów się na konsultację

Jeśli czujesz, że mogę być odpowiednią osobą, aby pomóc Tobie lub Twojej rodzinie, nie zwlekaj, zrób pierwszy krok i umów się na konsultację