Dzień dobry
nazywam się Adrian Kondraciuk

W swojej pracy przede wszystkim towarzyszę… Być może jesteś tu, ponieważ szukasz wsparcia dla swojego dziecka, bliskiej osoby, rodziny? A może czujesz, że sam_a potrzebujesz pomocy w związku z tym, czego aktualnie doświadczasz?

Rozgość się, zapoznaj ze mną, moją ofertą i sprawdź, czy jestem właściwą osobą do rozpoczęcia wspólnej podróży.

Kilka słów o mnie i moim przygotowaniu do prowadzenia terapii

Prowadzę terapię młodzieży i osób dorosłych. Pracuję indywidualnie i grupowo. Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym. Ukończyłem specjalność pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

W zakresie (psycho)terapii szkolę się i rozwijam od 2016r. Jestem Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA) i Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS). Pracuję zgodnie z Kodeksami Etyki tych organizacji. 

W 2020 r. zdobyłem Certyfikat Terapeuty (nr 18) Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). W 2021 r. zdobyłem państwowy Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (SP/1810/2021), a w 2024 r. Certyfikat Psychoterapeuty (nr 4/2024) Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, zgodny z aktualnymi regulacjami prawnymi tj. ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2023, ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285 ze zm.) i standardami Polskiej Rady Psychoterapii – tu możesz znaleźć mnie na liście osób certyfikowanych. Posiadam również Certyfikat Trenera (nr 19) i status superwizora-aplikanta (nr 1/2023) Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. 

Współpracuję z Integri TSR (akredytowanym ośrodkiem szkoleniowym PSTTSR) oraz Szkołą Psychoterapii Dialog (akredytowaną przez PTP), gdzie prowadzę zajęcia w zakresie TSR/PSR dla osób pracujących w zawodach pomocowych i przyszłych terapeutów i terapeutek.

Stale rozwijam siebie i swoje umiejętności, biorąc udział w konferencjach naukowych dotyczących psychoterapii, różnego rodzaju formach własnych doświadczeń rozwojowych, treningach terapeutycznych, superwizjach oraz szkoleniach specjalistycznych. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat mojej ścieżki szkoleniowej i zawodowej, kliknij w poniższy przycisk.

„Nie ma rzeczywistości samej w sobie, są tylko obrazy widziane z różnych perspektyw”.

Albert Einstein

Jak pracuję?

Pracuje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W istotny sposób kształtują mnie również inne postmodernistyczne i doświadczeniowe modele psychoterapii – terapia narracyjna, systemowa, koherencji, IFS, Gestalt, które poznawałem na różnych etapach mojej drogi i które poznaję nadal. Czuję, że stanowi to ważny element mojej tożsamości i relacyjno-doświadczeniowy styl pracy w duchu TSR.

Założenia, które przyświecają mojej praktyce

Nie istnieje jedna obiektywna i właściwa wersja rzeczywistości. Każdy z nas tworzy ją w oparciu o własne doświadczenia i swój sposób rozumienia tego, co nas otacza i robi to najlepiej jak potrafi.

Brak „obiektywnej” normy, mówiącej o tym jak powinno być albo co jest właściwe dla danego człowieka. Postrzeganie ludzi, jako najlepszych ekspertów od swojego życia, posiadających wystarczające kompetencje, aby wiedzieć, co jest dla nich najlepsze.

Odejście od patologizowania objawów i zainteresowania diagnozą w rozumieniu psychopatologicznym na rzecz diagnozy potrzeb i zasobów i rozumienia trudności jako mających sens i pełniących ważne funkcje.

Skupienie na tym, aby terapia trwała możliwie jak najkrócej. Podążanie za człowiekiem, jego celami i potrzebami zgodnie z założeniem, że małe zmiany generują duże zmiany i zmiany w jednym obszarze generują zmiany w innych obszarach.

W swojej praktyce jestem skupiony przede wszystkim na teraźniejszości i przyszłości. Proces terapii polega na kreowaniu nowej pożądanej wizji i konstrukcji rzeczywistości, w której problem nie musi już pełnić swojej funkcji, wobec czego nie występuje lub jest mniej uciążliwy. Nie oznacza to, że w pracy ze mną nie będziesz powracać do przeszłości. Prawdopodobnie to się wydarzy, natomiast będziemy tam szukać przede wszystkim nowych informacji na Twój temat – możliwości, sił i zasobów, które pozwoliły Ci przetrwać i poradzić sobie z trudnymi doświadczeniami. Odnajdując nowe znaczenia, będziesz w stanie spojrzeć na swoje życie inaczej, odnaleźć spokój i skupić się na budowaniu przyszłości. W swojej praktyce cenie autentyczny kontakt i dialog. Proces terapeutyczny może być oparty nie tylko na tradycyjnej rozmowie, ale również na pracy doświadczeniowej, która jest mi bliska.

„Przekonanie o tym, że własna wizja rzeczywistości jest jedyną rzeczywistością, jest najniebezpieczniejszym ze wszystkich urojeń”.

Paul Watzlawick

Oferuję

Terapię prowadzę stacjonarnie w Ursynowskim Centrum Terapii Krótkoterminowej w Warszawie. Pracuję również online – szczególnie z osobami, które z różnych powodów nie są w stanie brać udziału w terapii w formie stacjonarnej (niepełnosprawność, zamieszkanie w małej miejscowości bez dostępu do specjalistów, przebywanie za granicą itp.).

KONSULTACJĘ DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

50 min | 200zł

TERAPIĘ MŁODZIEŻY/OSÓB DOROSŁYCH

50 min | 200zł

TERAPIĘ ZWIĄZKÓW I RODZIN

80 min | 320zł

Przyjmuję także w ramach NFZ w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień na Warszawskiej Ochocie. Pracuję tam  z pełnoletnimi osobami doświadczającymi uzależnienia, ich bliskimi oraz osobami z rodzin, w których obecne było uzależnienie. 

Jeśli chcesz skorzystać z tej możliwości, kontakt znajdziesz poniżej.

Adrian Kondraciuk – ZnanyLekarz.pl

Jak można zapisać się do mnie na psychoterapię?