Superwizje

Superwizje odbywają się online (na platformie ZOOM) i stacjonarnie w Ursynowskim Centrum Terapii Krótkoterminowej w Warszawie (metro Ursynów).

Zapraszam osoby w procesie certyfikacji w nurcie TSR, jak i już certyfikowane terapeutki i terapeutów. Swoje wsparcie oferuję także osobom pracującym w innych podejściach, a także osobom pracującym w obszarach pomocowych, które są zainteresowane superwizją w PSR. Możliwa jest także superwizja grup/zespołów placówek działających w obszarach szerokorozumianej rozumianego wsparcia. Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu. 

 

Najważniejsze informacje

  • Udział w superwizjach wlicza się w godziny superwizji wymaganych w procesie certyfikacji/odnawiania certyfikatu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). *40% wymaganych godzin superwizji, może być zrealizowana u superwizorów-aplikantów PSTTSR
  • Udział w superwizji możliwy jest dla osób, które ukończyły minimum kurs podstawowy PSR/TSR (I stopień) w jednym z akredytowanych ośrodków szkoleniowych. Pierwszeństwo mają osoby po ukończonym kursie zaawansowanym, które kontynuują proces kształcenia w ramach procesu certyfikacji PSTTSR
  • Superwizja grupowa odbywa się w małej grupie (do 6 osób). Czas trwania to 3h zegarowe (4h dydaktyczne
  • W przypadku nieobecności, osoba uczestnicząca w grupie, zobowiązana jest do opłacenia także tego spotkania, na którym jest nieobecna.

Cena

  • superwizja grupowa (stacjonarnie i online) – 170zl/3h (4h dydaktyczne)
  • superwizja indywidualna – 200zl/50min

Miejsce

  • Miejsce: Online na platformie ZOOM lub stacjonarnie – Ursynowskie Centrum Terapii Krótkoterminowej, al. KEN 98/9 (przy metrze Ursynów)
  • Zgłoszenia poprzez wiadomość mailową: a.kondraciuk@psttsr.pl

 

 

Moje własne doświadczenia superwizyjne kształtowały się w relacjach z różnymi superwizorami: Ewą Majchrowską, prof. Jackiem Szczepkowskim, Magdaleną Szutarską, Tomaszem Świtkiem, Izabellą Warchoł, Michałem Jasińskim, Marią Tatarską, Joanną Wawerską – Kus, Robertem Adamczykiem.

Moją pracę jako superwizora-aplikanta poddaję superwizji u Magdaleny Szutarskiej – superwizorki Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

 

 

Szkolenia w zakresie Podejścia i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Jako trener, współpracuje z ośrodkiem szkoleniowo-terapeutycznym Integri TSR. Ośrodek ten posiada akredytację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Moją pracę trenerską poddaję superwizji u Tomasza Świtka – superwizora Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) i International Alliance of Solution-Focused Teaching Institutes (IASTI).