Witaj na moim blogu!

Jest to miejsce, w którym dziele się swoimi refleksjami na temat pracy terapeutycznej oraz rozumienia filozofii podejścia, które jest mi bliskie – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Lubię pisać i staram się to robić regularnie. Kiedyś pisałem nieco więcej o pracy wychowawczo-profilaktycznej z młodzieżą, stąd znajdziesz tutaj również takie treści.

Przyjemnej lektury!

Adrian Fotoholix web (9 of 10)

Zamieszczono 20.06.2018 przez Adrian Kondraciuk

Młodzi ludzie oraz ich rodzice/opiekunowie bardzo często stojąc w obliczu trudności, których doświadczają skupiają całą swoją energię na problemie. Tymczasem, żeby móc sobie z nim skutecznie poradzić warto zadać sobie pytanie: „jak chce, żeby było? Co chce w zamian?”. Problem i jego rozwiązanie znajdują się bowiem po dwóch przeciwległych stronach.

Zamieszczono 23.06.2018 przez Adrian Kondraciuk

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach jest niezwykle efektywne w pracy z dziećmi i młodzieżą szczególnie zagrożoną niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym w przestrzeni ulicy. Jest kluczowe w budowaniu szczerej i autentycznej relacji, poczucia własnej wartości, a także sprawczości. Wzmacniane za jego pomocą pozytywne zachowania są powielane przez młodzież, która rezygnuje tym samym z negatywnych reakcji i strategii radzenia sobie z trudnościami.

Zamieszczono 16.07.2018 przez Adrian Kondraciuk

Bardzo wielu rodziców ma lekceważący stosunek do samookaleczeń i zakłada, że ich dziecko próbuje w ten sposób zwrócić na siebie uwagę, manipulować nimi lub coś wymusić. Jest to dla nich niezrozumiałe. Traktują to jako coś głupiego, nieodpowiedzialnego lub jako „modę”, która przeminie. Takie podejście jest bardzo niebezpieczne i może nieść za sobą poważne konsekwencje. Pod żadnym pozorem nie wolno próbować radzić sobie z samookaleczeniami u nastolatka za pomocą restrykcji czy kar. Nie należy ich również ignorować i udawać, że się o nich nie wie. 

Zamieszczono 31.07.2018 przez Adrian Kondraciuk

Najlepszym sposobem do pokazywania norm jest nasz osobisty przykład. Dzieci potrzebują dorosłych, którzy wiedzą, czego chcą, są świadomi siebie, jasno komunikują swoje potrzeby i mówią o obawach. Warto zadać sobie pytanie: „na czym mi jako dorosłemu zależy i jakie to niesie konsekwencje dla moich dzieci/podopiecznych?”.

Zamieszczono 01.09.2018 przez Adrian Kondraciuk

Albert Einstein powiedział: „Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów”. Warto na spokojnie przyjrzeć się naszym reakcjom i zastanowić czy aby na pewno tłumaczenie, przekonywanie czy karanie naszego dziecka kolejny raz ma sens, jeśli wiemy,  że najprawdopodobniej skończy się to podobnie jak poprzednim razem – kłótnią, obrażeniem się, a w konsekwencji oddaleniem od siebie.

Zamieszczono 22.10.2018 przez Adrian Kondraciuk

Dzieci bardzo często unikają mówienia o swoich problemach. Zrozumiałe jest, że nie chcą słuchać o tym, że muszą wziąć się w garść, przestać zachowywać się w określony sposób i poradzić sobie z doświadczanymi trudnościami. Kids’ Skills – Dam Radę! Jest metodą, która całkowicie zmienia tę perspektywę. Problem jest tu postrzegany jako zasób. Mierzenie się z nim jest okazją do poznawania swoich mocnych stron, wzmacniania samooceny oraz rozwijania umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z nim, przydatnych również w życiu dorosłym.

 

Zamieszczono 11.04.2019 przez Adrian Kondraciuk

Dzieci uczą się przede wszystkim przez obserwowanie zachowań innych ludzi. Szczególnie w młodym wieku, największy przykład biorą one z rodziców, którzy aż do rozpoczęcia okresu dojrzewania (kiedy ważniejsi stają się rówieśnicy), są dla dziecka autorytetem i wzorem do naśladowania. Jeśli w domu podczas różnego rodzaju uroczystości spożywa się alkohol lub kiedy wieczorem po całym dniu pracy, któryś z rodziców sięga po puszkę piwa czy lampkę wina, żeby się odprężyć – właśnie takiego samego sposobu korzystania z alkoholu uczy swoje dziecko. Trudno dziwić się potem, że robi ono dokładnie to samo – pije ze znajomymi, żeby dobrze się bawić i sięga po alkohol w momencie, kiedy nie radzi sobie z kłopotami albo potrzebuje odrobiny relaksu po ciężkim dniu.

 

Zamieszczono 02.07.2019 przez Adrian Kondraciuk

Zazwyczaj rodzicom/opiekunom dużo łatwiej przychodzi dostrzeganie błędów i potknięć niż sukcesów i tych zachowań swoich dzieci, na których im zależy, i które chcieliby, aby zdarzały się częściej. Niektórzy niestety nadal kierują się przekonaniem, że chwalenie dziecka może je rozpuścić czy zepsuć. Tymczasem docenianie postaw i zachowań dzieci przez ważne dla nich osoby bardzo mocno wpływa na ich samoocenę, pewność siebie  i poczucie sprawczości. Buduje i wzmacnia w nich również motywację do podejmowania działań i stawiania sobie coraz trudniejszych celów.

Zamieszczono 22.09.2019 przez Adrian Kondraciuk

Środowisko lokalne, rodzina, grupa rówieśnicza czy trudna sytuacja życiowa w znaczący sposób wpływają na przekonania nastolatków o sobie, innych, a także otaczającym świecie. Determinują różne sposoby radzenia sobie z napotykanymi trudnościami, co paradoksalnie jest ich podstawowym i najważniejszym, a jednocześnie najmniej zauważanym zasobem, ponieważ daje im możliwość przetrwania i dostosowania się do otoczenia.